HOME > Graduate, OBEOG

Past of enrolled staff

Hidehisa Takahashi (2011-2015: Assintant Professor, 2015-2017: Lecturer) Yokohama City University, Professor

Tomonobu Sato (2009-2012: Assistant Professor): Kitami Red Cross Hospital
Fumihiko Okumura (2008-2011: Assistant Professor): Fukuoka Womwn's University, Associate Professor
Yoshiaki Shirotani (2007-2008: Assistant Professor): Nagasaki University Graduate School of Biomedical Sciences, Associate Professor
Kenkichi Fujii (2007-2009: Assistant Professor): Kao Institute

 


Past of graduate students and postdoctoral fellow

 

2019

Ryo Hayashi

Yuuya Miyajima

 

2016

Delnur Anwar

 

2015

Wataru Mizushimai: Rutgers New Jersey Medical School

Yasushi Masuda

 

2014

Masahiro Suzuki: Otolaryngology, Assistant Professor

 

2013

Yukiko Kanno: Urology, Assistant Professor

 

2012

Hiroaki Yaguchi: Neurology
Mitsugu Yamamoto: Surgery

 

2011

Masashi Watanabe: Medical Chemistry, Lecturer
Keita Noguchi: Sapporo-Kosei General Hospital (Surgery)

 

2010

Keisuke Shinada: Keiwakai Ebetsu Hospital

 

2009

Takahiro Kano: Neurology, Assintant Professor
Takuya Sho: Gastroenterology, Assistant Professor
Misato Kikuchi: Hematology
Hiroyuki Maeda: Ryukus University School of Medicine, Otolaryngology, Associate Professor
Takeshi Kondo: Hamamatsu University School of Medicine, Assistant Professor
Koichi Yoshida: Asahikawa Medical University Hospital, Pharmacy

 

2008

Satoshi Kano: Otolaryngology, Assistant Professor

 

2007

Mutsumi Takahasa: Hematology
Naoto Miyajima: Urology, Assistant Professor
Miyuki Bohgaki: Rheumatology
Yoshiaki Miura: Hematology

 

2006

Satoru Maruyama: Hokkaido Cancer Center
Mayuko Matsuda: Urology

 

2005

Ayako Nakajima: Teine Keijinkai Hospital

 


Past of assigned students

2018

Medical Research Practice (Medicine): Tomoya JIttoh, Moeka Kusunoki, Kougen Okano, Kyoko Suzuki, Shigeyuki Hamanaka, Daiki, Komata, Shinnosuke Yoshida

 

2017

Medical Research Practice (Medicine): Kouki Otokita, Ayumi Kishioka, Yusuke Kasuga, Yuriko Kawai, Hirari Kudo, Takerou Nakatsue

 

2016

Medical Research Practice (Medicine): Keisuke Yae, Marin Taguchi, Chihiro Katsuo, Mizuki Kimura, Midori Sakai, Hiroshi Tsujii

 

2015

Medical Research Practice (Medicine): Yasuki Nakai, Ayame Kimura, Yoko Kimura, Masatoshi Katoh

 

2014

Basic medical training (Medicine): Kohichi Yokoi, Kaho Konari, Yukiko Shimada, Akihio Orita, Ryohsei Kado

 

2013

Basic medical training (Medicine): Shoyo Fujita, Shintaro Mitamura, Monami Ashizawa, Ryutaro Yamamoto


2010

Medical research training (Medicine): Mio Shibata, Miki Sadogawa, Kenta Takeda, Yuri Nagata
Select internship I, selection practice II (Medicine): Ryota Nukiwa
Research Advanced Course (Health Sciences): Mori Takeda

 

2009

Medical research training (Medicine): Sayuri Terai, Tomotaka Suzuki
Select internship I, selection practice II (Medicine): Fumie Hayashi, Kazutaka Wakisaka, Keisuke Nitta

 

2008

Medical research training (Medicine): Shogo Takahashi, Chiba katsu, Azusa Kurihara
Research Advanced Course (Health Sciences): Yui Matsunaga

 

2007

Medical research training (Medicine): Shintaro Nakano, Shuhei Sano, Yuka Mizukado
Research Advanced Course (Health Sciences): Emiko Higashino

 

2006

Medical research training (Medicine): Hiroyuki Kameda, Ikumi Miyamoto
Basic medical training (Medicine): Naoko Takaiwa, Madoka Kubota, Ken Imaizumi, Yoshitada Koike

 

2005

Medical research training (Medicine): Masatoshi Kanda, Goro Maeda, Naoki Okada, Maki Hirao
Research Advanced Course (Hokkaido University Medical College): Madoka Nakahara

 

2004

Medical research training (Medicine): Yuki Asano, Michio Odajima , Yoshimasa Kubota, Masashi Watanabe

Department of Biochemistry,
Faculty of Medicine and Graduate School of Medicine,
Hokkaido University
Kita 15, Nishi 7, Kita-ku, Sapporo,
Hokkaido 060-8638, Japan
TEL: +81-11-706-5047
FAX: +81-11-706-5169